ब्रेकिंग न्यूजपासून ते नोकरी अपडेट्स पर्यंत... सर्व माहिती मिळणार... थेट तुमच्या WhatsApp वर! 🆓अगदी फ्री...!

गणित चाचणी क्रमांक -2 उत्तरपत्रिका

ब्रेकिंग न्यूजपासून ते नोकरी अपडेट्स पर्यंत... सर्व माहिती मिळणार... थेट तुमच्या WhatsApp वर! 🆓अगदी फ्री...!

Share post:

मित्रांनो , मागील काही दिवसांपासून आपण दररोज विविध विषयांवर टेस्ट देत आहात . या टेस्ट आपल्यासाठी उपयुक्त होतील या पद्धतीने तयार करण्यात आल्या आहे . विविध स्पर्धा परीक्षेच्या मागील काही वर्षात आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊन या टेस्ट Stay updated परिवाराने आपल्यासाठी उपलब्ध केल्या आहेत . तरी आपण येथे काल झालेल्या गणित चाचणी – 2 ची उत्तरपत्रिका जाणून घेणार आहोत .

1)सचिन व मारुती यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 6:7 आहे . 4 वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज 60 वर्षे असेल . तर सचिनचे आजचे वय किती ?

 1. 21
 2. 18
 3. 28
 4. 24

उत्तर – 4)24
4 वर्षानंतर दोघांच्या वयाची बेरीज – 60 वर्ष
:- आजची वयाची बेरीज :- 60 – 8 = 52
सचिनचे वय = [52/(6+7)]×6
                 = (52/13)×6
                 =24 वर्ष
सचिनचे वय :- 24 वर्ष

- Advertisement -

2)जर 6 वर्षापूर्वी वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या तिप्पट होते व 6 वर्षानंतर वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल तर मुलाचे आजचे वय किती ?

 1. 15
 2. 18
 3. 12
 4. 24

उत्तर – 2)18
मुलाचे आजचे वय =
वर्षांपूर्वी ( पट – 1) – वर्षानंतर (पट – 1) / पटीतील फ़रक
= 6(3-1)+6(2-1)/(3-2)
= 18 वर्ष

3)अभय व त्याची आई यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:7 या प्रमाणात आहे . आणखी 8 वर्षांनी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:5 होईल . तर अभयाच्या आईचे 4 वर्षांपूर्वीचे वय किती ?

 1. 36
 2. 40
 3. 38
 4. 42

उत्तर – 3)38
           अभय        आई
आज।     2       :      7
8वर्षांनी    2      :      5
आईचे आजचे वय :-  7 × [ 8(5-2)/7×2-5×2]       
                  = 42 वर्ष
आईचे 4 वर्षांपूर्वी चे वय :- 42-4 = 38 वर्ष

4) आज वडिलांचे वय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट आहे . 12 वर्षांपूर्वी वडिलांचे वय मुलाच्या त्यावेळीच्या वयाच्या तिप्पट होते . तर मुलाचे 4 वर्षापूर्वी वय किती ?

 1. 24
 2. 20
 3. 27
 4. 16

उत्तर – 2)20 वर्ष
आजचे मुलाचे वय = x वर्ष
वडिलांचे वय = 2x वर्ष
उदाहरणातून , 2x – 12 = 3( x – 12 )
          :- x= 24
4 वर्षांपूर्वी मुलाचे वय :- 20 वर्ष

5) A , B व C यांच्या वयाची बेरीज 60 वर्ष असून , दहा वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे प्रमाण 1:2:3 असे आहे . तर C चे आजचे वय किती ?

 1. 10
 2. 15
 3. 20
 4. 25

उत्तर – 4) 25 वर्ष
10 वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या वयाची बेरीज = 60- 30 = 30
C चे 10 वर्षापूर्वीचे वय – [3/(1+2+3)]×30
                                – 15 वर्ष
:- c चे आजचे वय = 15 + 10 = 25 वर्ष

6) राम व रवी यांच्या वयाची बेरीज 40 वर्ष आहे . रवी व राहुल यांच्या यांच्या वयाची बेरीज 52 वर्ष , तर राम व राहुल यांच्या वयाची बेरीज 44 वर्ष आहे . तर रामचे वय किती ?

 1. 14
 2. 24
 3. 16
 4. 28

उत्तर – 3) 16 वर्ष
2( राम+ रवी + राहुल )
= 40 + 52+44 = 136
राम + रवी + राहुल = 68
मात्र , रवी + राहुल = 52 वर्ष
:- राम = 68 – 52 = 16 वर्ष

7) जर अक्षय व अभिनव यांच्या वयातील फरक 7 वर्षाचा असून 4 वर्षांपूर्वी अक्षयचे वय अभिनवच्या वयाच्या 8 पट होते तर त्या दोघांची आजची वय अनुक्रमे किती ?

 1. 6 , 13
 2. 12 , 5
 3. 14 , 7
 4. 16 , 9

उत्तर – 2)12, 5
अभिनवचे आजचे वय = x वर्ष
:- अक्षयचे आजचे वय = x + 7
:- x+7-4=8(x-4)
:- x = 5 :- अभिनव = 5 वर्ष
अक्षय = x + 7 = 5 + 7 = 12 वर्ष

8) 5 वर्षांपूर्वी अमन व अभय यांच्या वयाची सरासरी 17 वर्ष आहे मात्र आज अमन , अभय व अविनाश यांच्या वयाची सरासरी काढल्यास 17 वर्षच येते तर अविनाशचे आजचे वय किती ?

 1. 12
 2. 17
 3. 9
 4. 7

उत्तर – 4)7
5 वर्षांपूर्वी अमन व अभयचे एकूण वय :- 17 × 2 = 34
:- आजचे एकूण वय = 34 + 10 = 44 वर्ष
अमन , अभय , अविनाश यांचे एकूण वय = 17×3=51वर्ष
:- अविनाश चे वय = 51 – 44 = 7 वर्ष

9)1 वर्षापूर्वी सुधीर व सुरेश यांच्या वयाचे गुंणोत्तर 6:5 होते . 2 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 7:6 असेल तर सुरेशचे आजचे वय किती ?

 1. 16
 2. 18
 3. 15
 4. 21

उत्तर – 1)16 वर्ष
1 वर्षांपूर्वी चे वय – सुधीर = 6x वर्ष
सुरेश = 5x वर्ष
2 वर्षानंतर ,( 6x + 3 / 5x + 3 ) = 7/6
:- 6(6x + 3 ) = 7(5x + 3)
:- x = 3
:- सुरेशचे आजचे वय  = 5x + 1 = 5 × 3 + 1 = 16 वर्ष

10) वडिलांचे आजचे वय पिंटूच्या वयाच्या तिप्पट आहे  . 5 वर्षापूर्वी वडिलांचे वय पिंटूच्या त्या वेळीच्या वयाच्या चौपट होते . तर पिंटूचे आजचे वय किती ?

 1. 12
 2. 15
 3. 18
 4. 20

उत्तर – 2) 15 वर्ष
आजचे वय — पिंटू = x वर्ष , वडील = 3x वर्ष
:- 3x – 5 = 4(x – 5 )
:- x = 15
:- पिंटूचे आजचे वय = 15 वर्ष

11) वडील व मुलगा यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 4:1 असून त्यांच्या वयाचा गुणाकार 256 आहे . तर 2 वर्षानंतर वडिलांचे वय किती ?

 1. 28
 2. 32
 3. 30
 4. 34

उत्तर – 4) 34 वर्ष
आजचे वय — मुलगा = x वर्ष , वडील — 4x वर्ष
:- X × 4X = 256
:- 4x^2 = 256
:- x = 8
:- 2 वर्षानंतर वडिलांचे वय  = 4x + 2
                            = 4 × 8 + 2
                            = 34 वर्ष

12) 2 वर्षांपूर्वी अर्चनाचे वय सुनीताच्या वयाच्या दुप्पट होते . जर त्या दोघींच्या वयातील फरक 2 वर्ष असेल तर अर्चनाचे आजचे वय किती ?

 1. 6
 2. 8
 3. 10
 4. 12

उत्तर – 1) 6
आजचे वय – सुनीता = x वर्ष , अर्चना = x + 2 वर्ष
:- x + 2 -2 = 2(x -2)
:- x = 4
अर्चनाचे आजचे वय :- x + 2 = 4 +2 = 6 वर्ष

13 )आई व मुलगा यांच्या आजच्या वयांची वजाबाकी 40 वर्ष आहे . 5 वर्षांपूर्वी आईचे वय मुलाच्या वयाच्या 5 पट होते तर 5 वर्षानंतर मुलाचे वय किती ?

 1. 8
 2. 10
 3. 20
 4. 15

उत्तर – 3)20
आजचे वय – मुलगा = x वर्ष , आई = x + 40 वर्ष
समीकरण x + 40 – 5 = 5 ( x – 5)
:- x = 15 वर्ष
:- 5 वर्षानंतर  मुलाचे वय = 15 + 5 = 20 वर्ष

14)आईचे आजचे वय मुलाच्या आजच्या वयाच्या साडेचार पट आहे व त्यांच्या दोघांच्या वयाची बेरीज 44 वर्ष आहे . तर किती वर्षांनी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2 : 6 होईल ?

 1. 6
 2. 8
 3. 12
 4. 4

उत्तर – 1)6 वर्ष
आजचे वय – मुलगा = x वर्ष ,
आई = 9x /2 वर्ष
:- x + 9x / 2 = 44
:- x = 8
आजचे वय – मुलगा = 8 वर्ष ,
आई = 9×8/2 = 36 वर्ष
अजून , 6 वर्षांनी , त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर = 8 + 6:36+6
:- 2 : 6 ( उत्तर – 6 वर्ष )

15) एका व्यक्तीचे 8 वर्षानंतरचे वय त्याच्या 8 वर्षांपूर्वीच्या वयाच्या तिप्पट आहे तर त्याचे आजचे वय किती ?

 1. 12
 2. 16
 3. 24
 4. 8

उत्तर – 2)16 वर्ष
समजा त्या व्यक्तीचे आजचे वय = x वर्ष
:- x + 8 = 3( x – 8 )
:- x = 16 वर्ष

16) 8 , 18 या संख्यांची भूमिती मध्य किती ?

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 64

उत्तर – 2) 12
समजा a = 8 , b = 18 ,
तर  a:c :: c :b …….. c = भूमितीमध्य
:- 8 : c :: c : 18
:- c^2 = 8 × 18 = 144
:- c = 12

17)एका वर्गातील मुले व मुली यांचे गुणोत्तर 7:5 आहे . जर वर्गात 75 मुली आहेत तर त्या वर्गात एकूण विध्यार्थी किती ?

 1. 100
 2. 105
 3. 180
 4. 200

उत्तर – 3) 180
वर्गातील मुले व मुली यांचे गुणोत्तर – 7 : 5 :- 7 + 5 = 12
:- जर मुली 5 असतील तर एकूण विद्यार्थी 12
पण मुली 75 आहेत , तर
एकूण विध्यार्थी = 12/ 5 × 75
                     = 180
वर्गातील एकूण विध्यार्थी संख्या = 180

18)जर 533 रुपयांची वाटणी A , B ,C व D यांच्या मध्ये करायची आहे .ती वाटणी जर A:B = 3:4 , B:C = 5:6  व  C:D = 7:5  या प्रमाणात असेल तर B चा वाटा किती ?

 1. 105
 2. 120
 3. 140
 4. 168

उत्तर – 3)140
उदाहरणातील अटीवरून
     A.  B.  C.  D
     3.   4
           5.   6.
                  7.  5
    __________________
3×5×7. 4×5×7 4×6×7. 4×6×5.

A : B : C : D = 105 : 140 : 168 : 120
:- एकूण रक्कम = 105+140+168+120
                       =533
:- B चा वाटा = 140 रु                      

19)3 , 12 व 17 या संख्यांचे चतुर्थपद काढा .

 1. 26
 2. 36
 3. 51
 4. 68

उत्तर – 4)68
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 16 )

20)8 , 12 या संख्यांचे तृतीयपद काढा .

 1. 16
 2. 18
 3. 24
 4. 30

उत्तर – 2) 18
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 16 )

21)6, 24 या संख्याचा भूमितीमध्य काढा .

 1. 8
 2. 12
 3. 18
 4. 36

उत्तर – 2)12
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 16 )

22)एका पिशवीत 1 रुपये , 50 पैसे , 25 पैशाची नाणी 1:2:2 या प्रमाणात आहे . जर पिशवीत एकूण 50 रुपये असतील . तर 50 पैशाची किती नाणी आहेत ?

 1. 20
 2. 32
 3. 40
 4. 64

उत्तर – 3)40
संदर्भ प्रश्न क्रमांक (17)

23) जर  A:B = 2:3 , B:C =5:6  असेल तर A:C = ?

 1. 2:6
 2. 3:5
 3. 5:9
 4. 2:5

उत्तर – 3) 5:9
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 18 )

24)जर A=2B=3C  तर A:B:C = ?

 1. 1:2:3
 2. 3:2:1
 3. 6:3:2
 4. 2:3:6

उत्तर – 3)6:3:2
A =2B = 3C
:- A:B:C = 1/1 :1/2: 1/3 = 6:3:2
  वरील मंडणीनुसार A:B:C = 6:3:2

25) जर 2 संख्यांचे गुणोत्तर 3:4 असून त्यांचा लसावी 72 आहे तर त्या 2 संख्यापैकी लहानात लहान संख्या कोणती ?

 1. 24
 2. 12
 3. 16
 4. 18

उत्तर – 4) 18
असमाईक अवयवांचा गुणाकार = संख्यांच्या गुणोत्तराचा गुणाकार
असमाईक अवयवांचा गुणाकार = 3×4 = 12
लसावी ÷असमाईक अवयवांचा गुणाकार  = मसावी
:- 72/12 = 6
:- लहान संख्या = 3 × 6 = 18

26) तीन मोटरगाड्यांच्या वेगाचे गुणोत्तर 3:2:7 आहे जर त्या तीन गाड्यांनी समान अंतर पूर्ण केले असेल तर त्यांना लागणाऱ्या वेळेचे गुणोत्तर किती ?

 1. 14:21:6
 2. 14:6:21
 3. 7:3:2
 4. 3:2:7

उत्तर – 1) 14:21:6
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 24 )

27) जर 2A =3B व 4B =5C असेल तर A:C =?

 1. 3:5
 2. 2:15
 3. 8:5
 4. 15:8

उत्तर – 4) 15 : 8
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 18 )

28)A , B व C यांना एक रक्कम 7:5:6 या प्रमाणात वाटली . जर C ला B पेक्षा 15 रुपये जास्त मिळाले तर ती रक्कम किती होती ?

 1. 200
 2. 270
 3. 360
 4. 540

उत्तर – 2) 270
7+5+6 = 18 , c ला B पेक्षा 15 रु जास्त ,
ती एकूण रक्कम = 18 ×15 = 270 रु

29 )जर a व b या संख्यांचा लसावी व मसावी x व y आहेत . तर खालील पैकी कोणता संबंध बरोबर आहे ?

 1. a:x=y:b
 2. a:b=y:x
 3. x:a=y:b
 4. b:a =y:x

उत्तर – 1)a:x =y:b
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 17 )

30) P व Q यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 3:5 असून , त्यांच्या 4 वर्षानंतरच्या वयाची बेरीज 40 असेल तर Q चे आजचे वय किती ?

 1. 20
 2. 25
 3. 15
 4. 12

उत्तर – 1)20 वर्ष
संदर्भ प्रश्न क्रमांक ( 17 )

ही आहे गणित चाचणी क्रमांक – 2 ची उत्तरपत्रिका तरी तुम्ही या प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवले असतील ही आशा व आजच्या गणित चाचणी क्रमांक -3 साठी ALL THE BEST … असल्याचं नवनवीन TEST SERIES साठी आमच्या सोबत रहा …

- Advertisement -

Related articles

राष्ट्रपतीबद्दल संपूर्ण माहिती । Information about the President in Marathi

भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुदार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख असतात. राष्ट्रपती हे भारतीय तीनही(नौदल, भूदल, वायुदल) दलाचे सरसेनापती असतात.

शेतीविषयी माहिती मराठीमध्ये । Agriculture Information in Marathi

शेतीविषयी माहिती (Agriculture Information in Marathi) : आपला भारत देश हा कृषिप्रधान म्हणजेच शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, संपूर्ण भारतभर मोठ्या संख्येने लोक शेती करत आहेत.

Set 5 – GCC TBC मराठी टायपिंग महत्वाचे MCQ । GCC – TBC Marathi Typing Important Objective Questions and Answers

मित्रानो, खाली तुमच्यासाठी GCC TBC Marathi Typing Important Objective Questions and Answers दिलेले आहेत. हि टेस्ट सोडविण्यासाठी Start...

Set 4 – GCC TBC मराठी टायपिंग महत्वाचे MCQ । GCC – TBC Marathi Typing Important Objective Questions and Answers

मित्रानो, खाली तुमच्यासाठी GCC TBC Marathi Typing Important Objective Questions and Answers दिलेले आहेत. हि टेस्ट सोडविण्यासाठी Start...
Home
Test Series
Videos
Join Whatsapp
Election 2024